Esma Sultan'ın Mezarı


Divan yolu caddesi üzerinde yer alan 2. Mahmud türbesinde bulunan Esma sultanın sandukası...
Sanduka'da şu yazılar bulunmaktadır.
Baş kısım
Hüve'l Baki
İlliyyin-mekan Firdevs-i aşiyan sultan el-gazi adli Mahmud han eskenehu'llahu teala fi gurefi'l-cinan hazretlerinin hemşire-i muhteremeleri cennet-mekan mağfiret-şan Esma sultan tabe seraha ve ceale'i cennete Mesvaha hazretlerinin irtihal-i rahmet-iştimalleri fi 2 Receb 1264 (1847) yevm-i pazar.
Sanduka kuzey kapak
La ilahe illallahu el melikü'l hakku'l mübin.
Sanduka güney kapak
Muhammedü'r Rasulullahi sadiku'l va'di'l-emin...