Eubios kızı Platthis'in mezar taşı, İstanbul arkeoloji müzesi.


Eubios kızı Platthis'in mezar taşı - Gravestone of Eubios daughter Platthis
Kabartmada görülen şemsiye motifi doğu geleneklidir.
Helenistik döneme ait mermer İstanbul Beyazıt'tan
İ. Ö. 3. - 2. yüzyıla ait.
The umbrella motif in relief is traditional in the east
Marble, Constantinople Beyazit
Hellenistic time A. D. 3. - 2. century

İstanbul Arkeoloji Müzesi