Filozof veya Rahip büstü, İstanbul arkeoloji müzesi.


Filozof veya rahip büstü - Bust of a philosopher or monk
Gedikpaşa kazılarından çıkartılmıştır, mermer, 4. yüzyıl sonları 5. yüzyıl başlarına aittir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi