Gymnasiarkh Gerostratos'un lahdi, İstanbul arkeoloji müzesi.


Dionysiak kabartmaların hakim olduğu İstanbul arkeoloji müzesinde bulunan Roma dönemi İ.S 2. yüzyıla ait bir başka lahit.
Beyrut Lübnan'dan nakil olunan lahitte şunlar yazılıdır :
"Ey Gymnasiarkh Gerostratos, elveda"
Üzüm, şarap ve doğada yer alan tüm bitkilerin öz suyunu simgeleyen tanrı Dionysos'a yapılan bir kurban sahnesi, tanrının mahiyetindeki Macnadlar, Satyrler ve Silenoslar ile birlikte betimlemesi bulunmaktadır...