Haçlı ve Armalı mezar taşı, İstanbul arkeoloji müzesi.


İstanbul Arap camii'nden nakil olunan geç Bizans dönemi 10. - 12. yüzyıllara ait haçlı ve armalı mezar taşı örneği.