Haliç girişi zinciri gravürü ve Zincir.


İstanbul'un surları ve anıtsal yapıları ile Haliç girişini kapatan zincirin 15. yüzyıl görünümü. (Hartman Schedel'in Bizans devrinde yapılmış orijinal 1493 tarihli gravürü temel alınarak. Oya A. Şiringöz tarafından 1944'de yapılmıştır. - İstanbul arkeoloji müzesi
Ayrıca zincire ait zincir parçası altta yer almaktadır.
Portion of chain used to close off entrance to Golden Horn Constantinople.