Hasan Ünsi Hz. Aydınoğlu Tekkesi, İstanbul
İstanbul Gülhane tramvay durağı yakınlarında yer alan tekke haziresi (mezarlık).
Hasan Ünsi Hz. Aydınoğlu Tekkesi
1509'da Sultan 2. Bayezid devri ulemasından Tebrizli Muhyiddin efendi tarafından yaptırılmıştır. 1925 yılında kapatıldıktan sonra harap olmuş ve 1960'larda yıktırılmıştır. Günümüzde tekkeden arta kalanlar Ünsi Hasan efendinin türbesi, hazire, şadırvan ve geriye çektirilerek yenilen inşa olunan çevre duvarıdır. Hasan Ünsi Hz. 1645'de Taşköprü'de doğmuştur. İstanbul'da ilim ve edep üzere yetişmiş ve birçok talebe yetiştirmiştir. 1723'de vefat etmiştir. Tekke içerisindeki örtülü taş türbede medfundur.