Herakles başı, İstanbul arkeoloji müzesi.


Herakles başı - Head of Hercules.
İstanbul Arkeoloji Müzesi