Hidiv Mehmed Ali Paşa oğlu Halim Paşa'nın mezarı.


Divan yolu caddesi üzerinde yer alan sultan 2. Mahmud türbesinde yer alan bir başka Türk büyüğüne ait mezar. Mezar üzerinde yer alan plaketten anlaşıldığı üzere Halim paşanın vefat tarihi Hicri 1312 Miladi 1894'dür...