İbrahim Paşa sarayı Sünnet düğünü şenlikleri.


Düğünde gösteri
İbrahim paşa sarayında tertip edilen sünnet düğünlerinde türlü gösterilerle harem halkı ve İstanbullular eğlenirdi. Bu arada hayvan ve cambazların gösteriler yapmalarına, güreşlerine, dövüşlerine önem verilirdi.

Sünnet düğünü
Solda arka planda Sultanahmet meydanında inşa edilen İbrahim paşa sarayı görülmektedir. Birçok sultanların düğünleri ve şehzadelerin sünnet düğünleri bu sarayda yapılmıştır. (Sağda) Bir sünnet düğününde esnafların geçişi tasvir ediliyor. Sultan 3. Murad Surnamesindem.
1958 Hayat dergisi