Sultan İkinci Bayezid'in Filibe Uzunova'da avlanması minyatürü.


Hünername'den Nakkaş Osman çizimi ile "Sultan İkinci Bayezid'in Filibe Uzunova'da avlanması." minyatürü.