Sultan İkinci Bayezid'e Tunus sultanının hediyesi minyatürü.


Hünername'den Ali Çelebi çizimi ile "2. Bayezid huzurunda Tunus sultanının hediye ettiği bir arslan ile su sığırının mücadelesi ve sultan 2. Bayezid'in su sığırını öldürmesi." minyatürü.