İstanbul köpekleri 1895 Abdullah biraderler


Abdullah biraderlerin İstanbul'a ait bir çalışması, İstanbul köpekleri 1895.