Kapı biçimli mezar steli I, İstanbul arkeoloji müzesi.


Kapı şeklinde mezar steli - Door shaped grave steel
Frigya - Phrygia'dan
Mermer, Roma dönemi İ. S. 2. yüzyıla ait.

İstanbul Arkeoloji Müzesi