Kapı biçimli mezar steli II, İstanbul arkeoloji müzesi.


Kapı şekilli mezar steli - Door shaped grave stele
Kireçtaşı - Limestone
Dorylaion - Eskişehir'den
Roma dönemi İ. S. 2. yüzyıla ait - Roman period 2 rd A. D.

İstanbul Arkeoloji Müzesi