Kendilerine koca arayan kadınlar...


Kendilerine koca arayan kadınlar
Belçika Ecaussines şehrindeki bu gibi kadınların evlendirme bürolarına müracaat etmeye dahi ihtiyaçları yok. Bu işi şehrin belediyesi yapar.


Evlenme çaresi
Türlü sebeplerle eş bulamayan kızlar artık evlenemeyeceklerinden korkmazlar. Zira Belçika'da Ecaussines şehrinde bu mesele halledilmiştir. Koca arayan kızlar belediyeye istida ile müracaat ederek eski bir şatonun bahçesinde verilen çay partisine gitmekte ve civardan davet edilen bekarlardan birini seçmektedirler.


İkisi de memnun
Her 10 Haziran'da yapılan bu partiye gelen erkekler de kızlar gibi eş seçmede beceriksizdirler. Mamafih çabuk alışırlar...


Karşılama
Bedbin ve çekingen insanlara yeni fırsatlar ve yeni ümitler veren bu partinin en heyecanlı tarafı, kızların arabalarla istasyona erkekleri almaya gitmeleridir. Çünkü birçokları seçecekleri eşleri bu ilk karşılaşmada gözlerine kestirmekte. Ecaussines belediyesinin tertip ettiği bu toplantılar büyük bir alaka ile karşılanmaktadır... 1957 Hayat Dergisi.