Mahmud Şevket Paşa


Karışık günlerde kabinede Harbiye nazırı vazifesinde bulunan Mahmud Şevket Paşa bir merasimde.  

Mahmud Şevket paşayı 1900'lü yılların başında bir yemin töreninin başlangıç konuşmasını yaparken gösterir bir fotoğraf.


Mahmud Şevket Paşa'nın içinde suikaste uğradığı zırhlı otomobili.