Menephron oğlu, astronomi bilgini Theodotos'un mezar taşı


Menephron oğlu astronomi bilgini Theodotos'un mezar taşı - Gravestone of Mehephron's son an astronomer Theodotos
Mermer, İstanbul Beyazıt'tan Helenistik dönem İ. Ö. 2. yüzyıla ait
Klinede uzanmış bilgin elindeki sopa ile küreye dokunmakta, mezar taşının sol üst köşesindeki güneş saati bilginin astronomi ile ilgili olduğuna işaret etmekte, erkek ile kadının kişisel eşyaları raf üzerinde görülmektedir. Karı - koca için hazırlanan mezar taşına önceden ölen erkeğin adı yazılmıştır.

İstanbul Arkeoloji Müzesi