Miiko Taka


Sayanora
Dergimizde tefrika edilmekte olan Sayanora romanı filme alınmaktadır. Baş erkek rolü Marlon Brando, kadını da Japon asıllı bir Amerikalı olan Miiko Taka oynamaktadır. 1957