Monique Venner'in Jiu Jitsu dersleri


Hanımlar artık korkmadan gezebilirsiniz...
Monique Venner'in jiu jitsu derslerinden çeşitli müdafaa usulleri (1957)

1,2,3 sayılı resimlerde mütecaviz boğazınızı sıkmaya yeltenmiştir. Bu taktirde kolunuzu ani bir hareketle ileriye doğru uzatarak gerili parmaklarınızla gırtlak çıkıntısına vuracaksınız. Aynı zamanda diziniz ile kendisini havaya itmeye çalışacaksınız. Bu şekilde mütecavizi kolayca yere devirebilirsiniz. 4,5,6 sayılı resimlerde ise kendisiyle gezmeyi kabul etmiş gibi görünürsünüz. Bundan sonra mütecavizi sağ kolunuzu sol koltuğunun altından yukarıya doğru kaydırmak ve sol omuzunu tazyik etmek sureti ile devirebilirsiniz. 7,8,9 sayılı resimler takip edilmeniz ihtimali göz önünde tutularak çekilmiştir. Bu gibi hallerde en iyisi mütecavizin yaklaşmasını beklemek ve ondan sonrada geçen derslerde anlatıldığı gibi kolunu bükmek yoluna gidilmelidir. Bu hareketle dizinizin ve diğer elinizin yardımı da ilave edildiği zaman mütecaviz, bükülmüş kolu dizinizin üstüne gelmek üzere yere devrilecektir. O anda kolunu kırmak işten bile değildir. 
Monique'in dersleri burada bitiyor. Bu mevzu ile alakadar olan okuyucularımıza son tavsiyesi şudur : "Başarınızın ana unsurunun sürpriz olduğunu kesinlikle akıldan çıkarmayın. Mütecavizi gafil avlayamaz iseniz bu oyunların hiçbir kıymeti kalmaz." Monique'in üzerinde bu kadar durduğu sürpriz ehemmiyetini anlayabilmek içinde bu sütunun başındaki fotoğrafa bir kere daha bakmak kafidir...