Moskova Antlaşması Heyeti.


Moskova Muahedesi
Moskova antlaşmasını imza için Rusya'ya giden iktisat vekili Yusuf Kemal ve maarif vekili doktor Rıza Nur beyler ile Ali Fuat Cebesoy'un başkanlığındaki elçilik mensupları, Moskova'nın büyük operasındaki şeref locasında o zamanki Sovyet hariciye komiseri Çiçerin ile. Heyet 11.12.1920'de yola çıkmış. Antlaşma 16.3.1921'de imza edilmişti.
(1958 Hayat dergisi)