Muhammed Zafirullah HanBirleşmiş milletler genel kurul başkanı Zafirullah Han ile...
New York'ta Eyüb Han şerefine verilen bir kokteylde birleşmiş milletler genel kurul başkanı Zafirullah Han ve muhabirimiz Sara Korle görülmektedir...1962