Muhammed Zafirullah Han



Birleşmiş milletler genel kurul başkanı Zafirullah Han ile...
New York'ta Eyüb Han şerefine verilen bir kokteylde birleşmiş milletler genel kurul başkanı Zafirullah Han ve muhabirimiz Sara Korle görülmektedir...1962