Nike heykeli, İstanbul arkeoloji müzesi.


Nike heykeli - Statue of Nike
Sultanahmet Nakilbend mahallesi kazılarından 4. yüzyıl sonları 5. yüzyıl başlarına ait
Büyük saray veya Hipodrom'a ait olabilir...