Osmanlı dönemi Avlonya İsmail Kemal bey.


Osmanlı dönemi Arnavutluk Avlonya halkının İsmail Kemal beyin faytonunu çekerken gösterir bir kartpostal.