Osmanlı dönemi Gilan, Kosova kurban pazarı.


Osmanlı dönemi Kosova (Gjilan) Gilan'da kurulan bir kurban pazarında alıcıları ve satıcıları gösterir 1900 başlarına ait bir fotoğraf. Kenar çeşme mekanı olabilir.