Osmanlı dönemi Karadağ Ülgün kalesi ve camii gravürü.


Osmanlı dönemi Karadağ Ülgün kalesi ve camisini gösterir bir gravür.
Ottoman time Dulcigno castle and Dulcigno mosque.