Osmanlı dönemi Yakova, İslam bey köprüsü ve Bey konağı


Prizren yakınlarında yer alan Yakova'da 1913 yılı İslam bey köprüsü ve bey konağı...