Osmanlı dönemi Yanya İnas Hamidiye mektebi.


Yanya Hamidiye kız mektebinin 1900-1901 eğitim öğretim yılına ait bir fotoğrafı.