Otto Krag & Helle Virkner


Danimarka başbakanı Otto Krag, üç sene önce Helle Virkner adında genç ve çok güzel bir sinema ve televizyon artisti ile evlenmişti. 48 yaşındaki Danimarka başbakanı karısını işinden ayırmak şöyle dursun, bilakis teşvik etmektedir. 1962