İki şampiyonlu Persil çamaşırda dünyanın en parlak beyazlığını sağlar.


- Her çeşit kiri bir anda yok ederiz...
Temizleme, çamaşırı Persil'li suya bastırmakla başlar. Çitilemeye, elle yıkamaya artık lüzum kalmadı. Çamaşırı Persil'li suya bastırıp bir defa kaynatmak kafidir. Persil sayesinde çamaşırınız hırpalanmadan itina ile yıkanır.
İki şampiyonlu Persil çamaşırda dünyanın en parlak beyazlığını sağlar.
Turyağ

(1968)