Sidamara Lahdi II, İstanbul arkeoloji müzesi.


Sidamara lahdi - Sidamara sarcophagus
Mermer, Roma dönemine ait İ. S. 2. yüzyıl
İznik, Ömerli köyünden