Sultan 2. Mahmud ve Tarihi değiştiren merdiven.


2. Mahmud
Osmanlı padişahlarının en kudretli olanlarından biride 2. Mahmud idi (1785-1839) idi. Zamanında birçok değişiklikler yapmış, kıyafeti esaslı surette değiştirmiştir. Diğer padişahlar gibi giyinmeyen ilk padişah 2. Mahmud'tur.

Tarih değiştiren merdiven
Şehzade Mahmud ile ağalar altın yolda koşa koşa Cevri Kalfanın dairesine çıkan merdivenin başına kadar geldiler. Şehzade merdiveni çıkarak sağda bulunan kapıdan Cevri kalfanın dairesine girdi. Merdiven başında iki taraf arasında kılıç düellosu başladı... 1958 Hayat dergisi