Tiberius başı, İstanbul arkeoloji müzesi.


Tiberius başı - Head of Tiberius

1. Konstantin zamanında Forum'da ikinci kez kullanılmıştır.
Mermer
Çemberlitaş
Roma devri İ. S. 1. yüzyıl
Reused in forum during the reign of Constantine 1 marble cemberlitas
Roman period 1. century
İstanbul Arkeoloji Müzesi