Veda konulu mezar taşı IV, İstanbul arkeoloji müzesi.


Veda konulu mezar taşı - Gravestone with farewell scene
Mermer, Beyazıt'tan
Helenistik dönem İ. Ö. 2. yüzyıla ait
Yazıt : Neomon kızı mükemmel Tryphosa selam.
Marble, Constantinople Bayezit
Hellenistic period B. C. 2. century
İnscription : Greetings to Neomon's daughter, the excellent Tryphosa.

İstanbul Arkeoloji Müzesi