Yivli Lahit, İstanbul arkeoloji müzesiYivli lahit - Fluted sarcophagus
Mermer, İkonium, Konya'dan.
Roma dönemi İ. S. 2. - 3. yüzyıla ait. İstanbul arkeoloji müzesi.