Yıldırım Bayezid'in Niğbolu kalesi kuşatması minyatürü.


Hünername'den nakkaş Osman çizimi ile " Macarların Niğbolu kalesini muhasarası ve Yıldırım Bayezid'in gelişi. " minyatürü.