Yıldız Sarayı Hamidiye Çeşmesi.


Yıldız sarayı yaveran köşkünün hemen yanında yer alan çeşme.
Çeşmenin kitabesi
"Bismillahirrahmanirrahim, ve sakahum rabbuhum şaraben tahura - Rableri onları tertemiz bir içecekle suladı."