Yıldız Sarayı Silahhane Binası.


Yıldız Sarayı Silahhane Binası
Sultan 2. Abdülhamid tarafından inşa ettirilmiştir. Önceleri saray hizmetkarları için yemekhane olarak kullanılmış, daha sonra silahhane olarak düzenlenmiştir. Günümüzde oldukça zengin eserlere sahip kütüphane olarak kullanılmaktadır.
Yildiz palace - Armaoury building
Built on the order of sultan Abdulhamid 2 originally the building was used as the refectory for the palace servants. Later it was re-arranged as the the armoury. Today using library.