Zeus başı, İstanbul arkeoloji müzesi.


Zeus başı - Head of Zeus
Mermer, İstanbul'dan
Roma devri İ. S. 3. yüzyıla ait.

İstanbul Arkeoloji Müzesi