1908 Anayasası ilan afişi


1908 Anayasasının ilanı sırasında umumi yerlere asılan bu afiş tablo "Devlet-i aliyye-i Osmaniyye ihyası" adını taşımaktaydı.