Abdülkerim Kasım & Seyid Fehmi


Irak ihtilalinden sonra kısa bir müddet devam eden Irak - Mısır dostluğuna canlı bir örnek. İhtilalden üç hafta sonra Irak'a giden Mısır sefiri Seyid Fehmi, Abdülkerim Kasım'ı ziyareti sırasında...1962