Adil Doğançay "Kalamış'ta Çamlık" tablosu.


Ressam Adil Doğançay'ın "Kalamış'ta çamlık" adlı tablosu.
Tuval üzerine yağlı boya 28x38 cm.