Ali Paşa Cami ve Sebili, Mercan - Fatih.


İstanbul Fatih ilçesi Mercan mahallesi Mercan caddesi ile Fuat paşa caddesi arasında tam köşede yer alan cami. Cami Ağa mescidi, Yakup ağa mescidi adlarıyla da bilinmektedir. Banisi Yakup ağa saray ağalarından idi. Vefat tarihi 1547 olarak bilinmektedir, yapım tarihi bu seneden evveldir. Cami ilerleyen yıllarda yangın ve diğer yıpratıcı durumlar sebebiyle atıl konuma geçtiğinden 1869 yılında sadrazam Ali paşa tarafından ihya ettirilmiştir. (Cami kapı kitabesi)
Cami Mercan yangınından etkilendiğinden 37 yıl tekrar atıl durumda kalmış. 1949'da başlayan tadil çalışmaları ile 1953'de tekrar halkın ibadetine açılmıştır. 


Caminin giriş kapısında yer alan kitabesi  

Cami eklentisi sebil günümüzde büfe olarak hizmet vermektedir.