Altın Kalem Gazetesi


Altın Kalem Gazetesi
Bulgaristan'ın Rahova şehrinde 15 günde bir yayımlanmış "Talebenin, gençlerin ve halkın uyanmasına çalışır." sloganlı gazete. Bölgede Ahali Yurdu tarafından çıkarılmıştır. 1924 7. sayısı armağan sayısıdır.