Altın Rölikerler, İstanbul arkeoloji müzesi.


Altın rölikerler
Gold reliquaries

İstanbul Arkeoloji Müzesi