Kibar erkekler için asil bir losyon...


Kibar erkekler için asil bir losyon...
Muhitinde alaka celbeden "havalı" erkekler giyimlerine, hal ve tavırlarına hususi ihtimam gösteren kimselerdir...
İşte Aqua Velva bu gibi titiz ve asil tavırlı erkeklerin kullandıkları dünyanın en muteber tıraş losyonudur...
(1958)