Arşitrav'a ait Tavus kuşu biçimli kemer parçası, İstanbul arkeoloji müzesi.


Arşitrav'a ait Tavus kuşu biçimli kemer parçası - Fragment of peacock arch from the main entablature
Üzerindeki yazıt şiirin 30. satırının bir kısmını içernektedir. - The inscription carries part of line 30.  of the poem
Mermer - Marble
Saraçhane kazılarından 524-527 yılları arasına ait - Sarachane excavations date between 524-527
Yazıt : Tanrıya sunulan, senin elinden çıkma yapıların sayısını sen bile bilemezsin !
İnscription : Even you do not know how many houses dedicated to god your hand has made !

İstanbul Arkeoloji Müzesi