Asklepios Heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi.


Asklepios heykeli - Statue of Asclepius
Hekimlik ve şifa tanrısı - God of medicine and healing
Mermer - Marble
Kos İstankoy
İ. Ö. 2. yüzyıl - İ. Ö. 5. yüzyıla ait kopya