Ayine Mizah Gazetesi


Ayine mizah gazetesi
İstanbul'da 18 Ağustos 1921 - 4 Ocak 1923 tarihleri arasında 72 sayı olarak yayımlanmış haftalık resimli mizah gazetesi. Sorumlu müdürü Eşref Nesib idi.