Bezzazi Cedid Camiiİstanbul Fatih ilçesi Mercan mahallesi Uzunçarşı caddesi ile Havancı yokuşu kesişimi  üzerinde yer alan cami. Cami merdivenli mescit, Sır Ali mescidi ve Bezzaziye mescidi adlarıyla da bilinmekteydi. Cami 16. yüzyıl'da önce Enderun'da Sır Katibi sonrasında Vezir olan Bezzaz-ı Cedid Ali paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimarı belli olmayan yapıt bir müddet boyahane olarak kullanılmış sonrasında 1965'de kapsamlı bir tadilden geçirilerek eski işlevine kavuşturulmuştur. Önceki zamanda fabrika bacası olarak kullanılan minare yıkılarak tekrar yapılmıştır. Caminin 1921'e kadar halkın ibadetine açık olduğu ve bu sene itibariyle evkaf idaresince kadro dışı bırakılıp önce mesken olarak kiraya verildiği İkinci Dünya savaşı yıllarında kaba kasap kağıdı imalathanesi sonrasında boyahaneye çevrildiği bilinmektedir. 1957-1958 yıllarında mescit olarak kullanılmak üzere mekan boşaltılmıştır. Merkez tek kubbe yanlarda dört yarım kubbesi bulunmaktadır. Mekan 218 m2'lik alan teşkil etmektedir. Tek şerefeli bir minareye sahiptir. Fevkani olan camiye 12 merdivenle çıkılmaktadır. Cami banisinin kabri mekanda bulunmamaktadır...2014